Immanuel Kant Baltic Federal University

Governing board of the Association

Dr Oleg Ponomarev
Evgeniy Morozov
Dr Marina Orgeeva
Dr Viktor Faleev
Olga Bobrova
Andrey Ermak
Sergey Voropaev
Albina Krasnoschekova
Tatiana Mishurovskaya
Tatiana Petukhova
Dr Alexey Silanov
Artem Ryzhkov
Prof. Dr Vera Zabotkina
Svetlana Sokolova
Anatoliy Kalina

Welcome Centre

Address:
14 A. Nevskogo ul., Kaliningrad, 236016

Telephone:
+7 (4012) 59-55-00
fax: +7 (4012) 46-58-13

email:
welcome@kantiana.ru