Immanuel Kant Baltic Federal University

Governing board of the Association

Dr Oleg Ponomarev
Evgeniy Morozov
Dr Marina Orgeeva
Yuriy Shitikov
Dr Viktor Faleev
Olga Bobrova
Andrey Ermak
Tamara Kuzyaeva
Sergey Voropaev
Igor Makovskiy
Albina Krasnoschekova
Tatiana Mishurovskaya
Tatiana Petukhova
Nikolay Dolgachev
Dr Alexey Silanov
Artem Ryzhkov
Prof. Dr Vera Zabotkina
Svetlana Sokolova
Anatoliy Kalina
Evgeniy Popov

Welcome Centre

Address:
14 A. Nevskogo ul., Kaliningrad, 236016

Telephone:
+7 (4012) 59-55-00
fax: +7 (4012) 46-58-13

email:
welcome@kantiana.ru